Mesterszintű
Operációkutatási szakemberképzés
a BME TTK Matematika Intézetében

Dr. Szántai Tamás

Egyetemi tanár

Terem: H/4/42

Telefon: 463-1385

E-mail: szantai kukac math.bme.hu

Fogadóóra: szerda 10-11 óra

Honlap

Google scholar

BME-PA

Szántai Tamás (egyetemi tanár) 1969-ben az ELTE matematikus szakán szerezte diplomáját. 1970-ben szerzett egyetemi doktori címet, 1985-ben nyerte el a kandidátusi fokozatot, mely alapján 1995-ben PhD fokozatot kapott, majd 2005-ben szerezte meg az MTA-doktori címét. Pályája elején a BME Villamosmérnöki illetve Gépészmérnöki Karán helyezkedett el, valamint dolgozott az MTA SZTAKI kutatójaként is. Később nyolc évig az ELTE Operációkutatási Tanszékén dolgozott, ahol négy éven keresztül a tanszék vezetője is volt. 1992 óta újra a BME munkatársa: először a Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszékének tanszékvezetőjeként dolgozott, majd 1996-ban, amikor megalakult a BME Természet-tudományi Kara és azon belül a Matematika Intézet, a Differenciál¬egyenletek Tanszéken folytatta munkásságát, egyetemi docensként. A BME TTK Differenciál¬egyenletek Tanszékének a vezetője volt 1998 és 2011 között. Szántai Tamás 2005 óta egyetemi tanár. Pályafutása elején valószínűség számítással és matematikai statisztikával foglalkozott, később áttért a sztochasztikus programozás kérdéseinek vizsgálatára: érdeklik a sztochasztikus programozás modelljei, megoldási módszerei és azok számítógépes implementációi. Pályája során operációkutatási projektekben vett részt, melyekben hidrológiai alkalmazásokkal, úthálózatok karbantartásával valamint hálózati rendszerek megbízhatóságával foglalkozott.